Communicatiestrategie

Vanuit een krachtige merkidentiteit of een duidelijk doel maakt Soulid de vertaalslag naar een on- en offline communicatiestrategie. Geen dik boek, maar een praktisch en uitvoerbaar plan. Een slimme communicatiestrategie resulteert immers in zichtbare, succesvolle merken.

Playing for Success Eindhoven

Berbe Jonkheer
Centrummanager Playing for Success Eindhoven

“Onze stichting bestond acht jaar toen we Soulid inschakelden. Onze deelnemersaantallen waren redelijk stabiel, maar we hadden de indruk dat we niet meer écht opvielen in het totale aanbod in de stad. Waren we nog wel goed in beeld, bijvoorbeeld bij de scholen, die voor ons heel belangrijk zijn? We vroegen Soulid om eens met ons mee te denken over onze totale communicatiestrategie.

Soulid startte met het maken van een doelgroepen- en stakeholdersanalyse. Daaruit bleek al meteen de gedegen werkhouding. De analyse gaf een duidelijk beeld en vormde daarmee een goed uitgangspunt voor een communicatieplan.

Tijdens het maken van het plan ben ik steeds nauw betrokken geweest. Ik had vooraf al aangegeven dat ik geen communicatieplan wilde dat in de kast zou verdwijnen. Het moest echt een stuk worden dat concreet en praktisch uitvoerbaar was. Een plan waarmee we onze doelen konden bereiken.
Met het eindresultaat ben ik super tevreden. Het is een goed doordacht en logisch plan geworden, een belangrijke houvast voor onze manier van communiceren. En, ook belangrijk, is dat Soulid rekening houdt met wat je als organisatie zelf kunt. Ze houden rekening met je budget, ontwikkelen zelf communicatiemiddelen, maar denken ook proactief mee over manieren waarop je kosten kunt besparen.

Ik heb Soulid leren kennen als een prettige, daadkrachtige en deskundige partner. Een partner die kritisch mee durft te kijken, die goed luistert en die erg betrokken is bij ons als klant. Het plan dat er nu ligt past bij Playing for Success en vormt een mooie basis voor onze communicatie in de komende jaren.”

Eén worden met Soulid?

Ga naar één van onze andere expertises .