Een strakke positionering voor Huis naar Werk

Wat was het een feestje om de identiteit van Huis naar Werk scherp te stellen. Dankbaar voor deze mooie referentie!

“Huis naar Werk begeleidt mensen uit de regio Zuidoost-Brabant in hun persoonlijke ontwikkeling, naar een nieuwe baan of een opleiding. Wij zijn ontstaan tijdens de coronacrisis en bedoeld als een baken voor werkgevers en werknemers in de veranderende arbeidsmarkt in onze regio. Onze netwerkorganisatie is een breed samenwerkingsverband van onder meer onderwijs, gemeenten, UWV en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Bij de start van Huis naar Werk zochten we een partner die ons kon helpen met de positionering, marketing en communicatie van onze organisatie. Uit eerdere ervaringen wist ik dat Soulid daarvoor een zeer geschikte partij was.

Achteraf kan ik zeggen dat Soulid fantastisch werk heeft verricht. Het is bijzonder knap hoe de medewerkers van Soulid dit traject, met zoveel verschillende partijen en belangen, heeft begeleid. Met respect, goed luisterend en sturend zonder zelf te sturen. Soulid is erin geslaagd om eenheid te creëren in een complexe organisatie en om positionering, marketing en communicatie op een heldere manier met elkaar te verbinden. Vervolgens heeft Soulid een grootschalige activiteit georganiseerd waarin alle partijen zichzelf presenteerden aan een groot publiek. Wij kijken met veel tevredenheid terug op onze samenwerking.”

Monique Lemaire
Manager Huis naar Werk