Sámen met je team, dan kom je er sterker uit

Deel dit artikel

Vorig jaar kreeg ik de vraag om bij het Summa College een rol als teamleider a.i op me te nemen. Marketing & Communicatie ontwikkelde zich van afdeling naar dienst en in deze nieuwe rol mocht ik hier mee handen en voeten aan geven. Een leuke, maar uitdagende transitie!

Transities en pionieren lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar pionieren brengt ook altijd enige onrust in een organisatie. Er was daarom vooral behoefte aan een nieuwe balans. En als die balans eenmaal werd ervaren, aan een nieuwe dynamiek.

Als coach en procesbegeleider vind ik het van belang om in de eerste fase vooral het gesprek met mensen aan te gaan. Dat heb ik ook gedaan. Wie ben jij, hoe ervaar je de huidige situatie, wat zijn jouw talenten en kun je die optimaal gebruiken, wat heb je nodig? Het waren gesprekken, maar ik heb vooral geluisterd.

Ondertussen breng je als teamleider mee de processen, de projecten en de doelen in kaart. Daarna is het van belang om perspectief te schetsen. En dat in grote gezamenlijkheid. Waar gaan we naar toe, wat is onze taak en wat is onze taak niet? We hebben structuur aangebracht, gekeken naar een efficiëntere organisatie van processen en projecten en nieuwe collega’s geworven. Er is een teamplan ontstaan, waarbij we hebben geprobeerd om mensen zoveel als mogelijk in hun eigen kracht te zetten. Met eigen regie en eigen verantwoordelijkheid.

Heel belangrijk in de beginperiode na een transitie is het aanbrengen van focus. Wat is de visie van onze organisatie en wat is de bijdrage die vanuit onze expertise verwacht mag worden? Doe je dit samen met de mensen, in een behapbaar tempo en met gezamenlijk vastgestelde doelen, dan kún je er als organisatie beter uitkomen. En dat is natuurlijk de bedoeling.

Eind september 2022 heb ik mijn interim-opdracht afgerond. De volgende stap is het grotere organisatiedoel verder doorvertalen naar bijvoorbeeld individuele ontwikkelplannen van de medewerkers. Opnieuw een mooie uitdaging.

Ook interesse in een vergelijkbare samenwerking? Word één met Soulid en neem contact mij ons op.

Lesley Kleef
Directeur Soulid