Waarom een trainingsacteur inzetten voor de trainingen?

Voordelen van het werken met professionele trainingsacteurs
Binnen trainingen, coaching en workshops vormt het oefenen van praktijksituaties met professionele acteurs de schakel tussen theorie en praktijk. Willen, weten, kunnen, doen. De trainingsacteur is bekend met de diverse gedragsmodellen en koppelt creatieve werkvormen aan leerwensen. Door hun geloofwaardig en hun dienend spel helpen zij de deelnemer in het ontwikkelen van nieuw gedrag. De acteur speelt ter plekke in op de leerwensen en leerdoelen van de deelnemer. De acteur geeft concrete opbouwende feedback tijdens het spel en na afloop in of uit de rol. Zijn tips zijn direct toepasbaar in de praktijk. De deelnemer kan experimenteren met diverse gedrag in een veilige oefensituatie.

Waarom een trainingsacteur de voorkeur heeft boven een collega van het werk

Een trainingsacteur kan in tegenstelling tot een collega vele rollen ‘neerzetten’, zijn spel didactisch sturen en na afloop van iedere simulatie zorgvuldig feedback geven. Ook kan hij met veel verschillende soorten mensen samenwerken. Een collega, die in het spel blijft hangen en positief gedrag van de tegenspeler bijvoorbeeld niet beloont, kan de resultaten onbedoeld negatief beïnvloeden.<[/fusion_text][/fusion_builder_column]

Creatief in aanpak
De acteurs maken gebruiken van diverse werkvormen. Per thema, training en bijeenkomst zijn er diverse werkvormen beschikbaar. Ze oefenen op diverse wijzen met de deelnemers. De leerwensen en de organisatiedoelen van de deelnemers staan centraal. Op die manier ervaren de ze onmiddellijk wat het effect is van hun handelen. Actie, reactie! De trainer kan op basis van de diverse praktijkoefeningen een verbinding maken met de theorie van de trainer, waardoor ervaringen ook inzichten worden. Het trainen met acteurs wordt door de trainers en deelnemers dan ook als zeer stimulerend en effectief ervaren. Door gericht te oefenen bereiken we resultaten.