Van SKOzoK naar Atalenta

SKOzoK is gefuseerd met Peuterdorp, Horizon, Kinderstad en International Childcare. Alle vier waren onderdeel van Kinderopvanggroep Tilburg.

Soulid begeleidde het positionergingstraject om te komen tot een nieuwe identiteit en naam voor de organisatie: Atalenta. Trots op het resultaat en dankbaar voor deze mooie referentie!

“Na onze fusie hadden we behoefte aan een partij die kon meedenken over de positionering en de uitstraling van onze nieuwe organisatie. Vanaf de start was er een klik met Soulid. In het proces naar die nieuwe positionering werden we door Soulid aan de hand genomen. Wie en wat willen we zijn, wat zijn onze kernwaarden, hoe willen we die uitstralen. In verschillende werkvormen haalde Soulid input uit in onze organisatie. Die input leidde tot een advies en uiteindelijk tot een merkbelofte, een nieuwe naam, een huisstijl en een doorontwikkeling in communicatiemiddelen en een nieuwe website.

We hebben Soulid leren kennen als een warme, professionele en meedenkende partner met een grote betrokkenheid. Gedurende het traject voelde het alsof de medewerkers van Soulid deel uitmaakten van ons team. Wij kijken terug op een fijne samenwerking met een prachtig eindresultaat.”

Irene Olijslager
Beleidsadviseur Communicatie
Atalenta, organisatie voor kinderopvang en onderwijs (voorheen SKOzoK)